Showing the single result

 • Docha | दोचा

  MONSOON
  PLEASE COME BACK SOON !

  सपनाहरुलाई गाँंस​, प्राथनाहरुमाझ अलिकति हाँंस,
  तानपुराको तार कस अनि सन्तुरछेवै बस​
  मैले गाउने राग मलहारको आलापद्वार हुदैं
  तिमि मभित्र पस​,
  तिमि मभित्र खस !

   500.00